Giá 5CT Bảo Duy Bao Nhiêu Trong Tháng 01/2022?

Giá 5CT Bảo Duy gần như giữ giá nhất trong số các dòng lan hiện nay. Chúng ta có thấy rất nhiều giao dịch Bạch Tuyết, Phú Quý, Thảo Nguyên 2, Hồng Minh Châu, Hồng Yên Thủy nhưng gần như rất ít thấy 5 cánh