Giới Thiệu

5Canhtrang.com là 1 trang web phi lợi nhuận khi cung cấp những thông tin liên quan tới hoa lan, lan đột biến cho khách hàng. Chúng tôi không kinh doanh bất cứ 1 sản phẩm hoặc một mặt hoa lan đột biến nào cả. Như vậy sẽ giữ được sự trung lập nhất cho các thông tin được đưa lên bao gồm bảng giá cũng như các giao dịch cụ thể.